Sandra Melin
The Story of Reborn...

Välkommen!


2004 startade jag, Sandra Melin upp konceptet ”Reborn by Sandra”.


Jag har sedan dess haft ambitionen att lyfta fram den individuella personligheten, själen, som varje människa har, som den är mer eller mindre är medveten om, och transformera hela människan, det vill säga inte enbart det yttre utan även det inre.


Ett stort behov...


Från dag ett när jag började arbeta blev jag överbokad och insåg snabbt vilket stort behov som finns, men också en avsaknad av kunskap där man tittar på helheten,

kropp, sinne och själ.


Idag tar jag emot klienter på mina mottagningar i Stockholm och Göteborg och arbetar online med klienter som är spridda över hela världen.


Ayurveda


Jag är utbildad i Indien & Sverige inom Ayurveda, det vill säga indisk örtmedicinsk vetenskap som har förmedlats av mästare/lärare till utvald elev från generation till generation över tusentals år.


Inom mitt ayurvediska arbetsfält erbjuder jag konsultationer, samtalsterapi, hälsorådgivning, örtmedicin, örtmedicinska behandlingar, samt medicinsk yoga.

Jag har ett unikt sätt att arbeta där jag söker upp själva grundorsaken till mina klienters problem först.


När jag har identifierat detta behandlar jag även de ”ytliga symptomen” som vanligtvis är den som klienten har känt av och anledningen till att de har sökt hjälp.

I motsats till den traditionella västerländska vården, börjar jag med att behandla själva grunden till varför klienten känner av sina symptom.


Det finns alltid en underliggande orsak och denna eller dessa har ofta känslomässiga kopplingar som kan ha uppstått på olika sätt, inte sällan väldigt tidigt i barndomen.

När du börjar behandla rotorsaken, självdör symtomen.

Så för att en person skall bli helt läkt och symptomfri måste man läka ut roten till problemet annars kvarstår symtomen och nya symptom dyker upp på flera ställen.


Med min Ayurvediska kunskap kan jag hjälpa människor att se ”vart de sitter fast i livet”, vilka mönster som behöver brytas, vilka känslomässiga sår och trauma som hindrar dem i livet, som sätter käppar i hjulet för deras framgång och lycka, samt orsak och bakgrund till deras eventuella nuvarande och framtida hälsoproblem.


Man kan läka både psykiska och fysiskt hälsomässiga problem med olika örtmediciner, vilka i jämförelse med västerländsk medicin inte bara dämpar ner symptomen (ofta med biverkningar), utan verkar på djupet för att läka ut grundorsaken till problemen. Österländsk medicin är också individbaserad och helt baserad på individens unika konstitution.


Jag vägleder människor till att följa deras sanna rätta ”dharma” (Dharma är Sanskrit och betyder: Livs-väg), och ger dem råd för hur de ska nå sin rätta väg på enklast och smidigaste sätt och hur de ska tackla de hindren som dyker upp längst vägen.


Jag jobbar inom ett brett spektra av områden, nedan har jag listat vanliga anledningar till varför klienter söker upp mig:


 • Svårt att få barn, hormonella obalanser, kraftig pms, endometrios
 • Klimaterierubbiningar
 • Utbrändhet, utmattningssymtom, stress
 • Behov av vägledning i livet
 • Relationsproblem, lever i destruktiva relationer, par-terapi
 • Problematik föräldrar och barn, eller föräldrar tonåring
 • Behöver hjälp att bryta negativa levnadsmönster
 • Beroendeproblematik
 • Vill veta orsaken till sina hälsomässiga problem
 • Vill läka sina hälsomässiga problem på ett naturligt sätt
 • Brist på energi och motivation, orkeslös, depression, sorg
 • Känner tomhet efter uppnått mål
 • Brist på självkänsla, självförtoende
 • Sömnproblem, oro, ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Sköldkörtelproblem
 • Covid 19 – Post Covid problematik
 • Högt blodtryck
 • IBS
 • Ländryggsproblem. knäproblem, axelproblem

Min resa började 2004 när jag öppnade mitt företag. 


Reborn var då en hårförlängningsstudio med en helt unik metod som är anpassad efter tunnhåriga kvinnor med skandinavisk hårkvalitet, och än idag är jag den enda i Sverige som utövar denna skonsamma hårförlängningsmetod.


Men snabbt insåg jag att jag fyllde ett mycket större behov hos mina kunder än att ”bara” göra dem fina i håret, många kom till mig även för att bli ”sedda” och för att prata med någon annan än endast sina närstående om sina problem och känslor.

Jag bestämde mig för att utbilda mig vidare inom akupunktur, aroma massageterapi, olika healing metoder, NLP, hypnos, med mera, men jag kände trots alla mina utbildningar att jag ändå saknade verktyg för att hjälpa vissa klienter och på det sättet som jag ville hjälpa.


Det var först när jag åkte tillbaka till Indien (där jag har mitt ursprung) och kom i kontakt med den indiska Ayurvediska örtmedicinska vetenskapen som jag kände att jag hade hittat mina rätta verktyg, och jag började då att utbilda mig inom Ayurvedans olika grenar.


Med den Ayurvediska indiska örtmedicinska vetenskapen kan jag transformera, återföda människor genom Ayurvediska blueprint konsultationer

(Vedisk medicinsk astrologi), Ayurvediska örtmedicinska konsultationer, Ayurvedisk psykologisk terapi, Ayurvediska örtmedicinska behandlingar och Ayurvedisk medicinsk yoga.

AYURVEDISK

ÖRTMEDICIN

AYURVEDISK 

BLUEPRINT KONSULTATION

AYURVEDISKA

BEHANDLINGAR


Ayurveda

Intro kurs i självtransformation

 

Inled det nya året med att investera i dig själv och din hälsa

 

 Känner du igen dig i några av påståenden nedan? Då är denna kurs för dig!

 

 • Du har länge försökt att förändra din kropp men aldrig lyckats med varaktig förändring
 • Du samlar lätt på dig vatten i kroppen och har svårt att bli av med det
 • Du har återkommande fysiska symtom eller kronisk värk
 • Du känner dig stel och orörlig i kroppen och detta hindrar dig i din vardag
 • Påfrestande humörsvängningar, pms under din menscykel
 • Magproblem, IBS, förstoppning, mycket gaser
 • Oläkta fysiska eller psykiska sår och trauma
 • Du har problem med sömnen
 • Upprepade negativa händelser i ditt liv
 • Destruktiva relationer med en partner, barn, kollegor eller vänner
 • Du drar alltid det tyngsta lasset i dina relationer
 • Du känner dig aldrig uppskattad, förstådd eller bekräftad av din närmsta omgivning
 • Du känner att gamla negativa upplevelser tynger dig och blockerar dig

 

 

Systrarna Sandra Melin och Johanna Morlor erbjuder tillsammans en utbildning i självtransformation.

 

Med Movement Medicin –Praktiskt rörelsepsykologi blir du medveten om vilka beteendemönster du har och du får lära dig praktiskt hur du bryter negativa ohälsosamma och svaga beteenden som hindrar dig och din framgång i livet.

Movement Medicine kommer att transformera dessa beteenden och skapa hälsosamma, naturliga och starka beteenden.

Ett essentiellt resultat av Movement Medicine är att du skapar integritet i dig själv.

Det innebär att du inte kan bli styrd av omvärlden och vad andra gör; utan att du istället tar ditt eget ansvar i alla situationer.


 Arbetet måste ske igenom kroppen!

 

Det räcker med andra ord inte att vara medveten i hjärnan om vad som är negativt, man måste också omsätta teorin i praktiken vilket alltid måste ske via vår fysiska kropp. Därför är denna kurs mer praktiskt än teoretisk.

För att kunna förändra ditt liv och skapa det liv du är ämnad att leva måste du först bli medveten om dina egna och andras beteenden.

Det är först när du blivit detta som du kan påbörja arbetet med att skapa varaktig förändring.


Johanna är grundare av rörelseformerna Movement Medicin och Medicin Martial Arts som är praktisk rörelsepsykologi.Filosofin vilar på den gamla ayurvediska kunskapen (”livets kunskap”) men även den traditionella kinesiska medicinen där båda disciplinerna anser att QI/Prana som är individs unika livskraft måste utvecklas och frigöras för att vi ska kunna läka och leva det unika liv vi är tänkta att leva.


Rörelseformerna är en blandning Hatha Yogan, samt Tai Qi, Qi Gong och uråldriga kampsportsformer, där syftet alltid har och är att använda den fysisk rörelsen för att läka och utveckla individens mentala, fysiska och själsliga hälsa.


För att Qi/Prana ska kunna utvecklas måste man praktisera fysisk rörelse enligt kroppens förutbestämda geometriska principer.

Tänk dig att den fysiska kroppen metaforiskt sett är ett hus där el-ledningarna och avloppsrören är antingen rätt eller felkopplade.

Om allt är rätt kommer det finnas värme och ljus i huset och avloppet kommer att kunna transportera bort avfallet från huset men om det istället är felkopplat uppstår olika problem, samma sak uppstår hos oss människor om det finns ”felkopplingar” i systemet.


Movement Medicin och Medicin Martial Arts är två unika verktyg att använda för att ge sinnet ro, utveckla självledarskap och optimal hälsa för att bli redo att kunna möta alla slags omständigheter i livet.


Om Sandra och Johanna

 

Johanna Morlor har arbetat med klienter i över tjugo är, på sin egna mottagning, och i egen regi, med ledarskapsutbildningar inom näringslivet.

Hon är utbildad beteendevetare Fil. Magister i Psykologi 6,5 år men har också över 20 års skolning inom den gamla traditionella Österländska medicinen som bygger på de gamla principerna kring uråldrig livskunskap.

 


Johannas utgångspunkt i sitt arbete har alltid varit ifrån den gamla medicinen där första utgångspunkten är att det som upplevs som ”mörker” inte är något negativt eller permanent tillstånd utan visar vad som behöver läkas och hur.

En annan viktig faktor är att alltid behandla rotoarsaken istället för att dämpa symtomen, vilket skiljer den västerländska och österländsk medicin åt. 

 

 

Sandra Melin har arbetat med klienter sedan 2004 och är utbildad inom alla Ayurvedans olika grenar, Indisk ört medicinsk vetenskap, yogisk psykologi,yogisk filosofi, blueprint–konsultationer,vedisk medicinsk astrologi, indisk- och kinesisk örtmedicin, medicinsk yoga och örtmedicinska behandlingar.

 

Med den Ayurvediska kunskapen hjälper hon människor att se ”vart de sitter fast i livet”, vilka mönster som behöver brytas, vilka känslomässiga sår och trauma som hindrar dem i livet, som sätter käppar i hjulet för deras framgång och lycka, samt orsak och bakgrund till deras eventuella nuvarande och framtida hälsoproblem.

 


Med Johanna och Sandras unika gåvor och vägledning kommer du att få verktyg för att bryta de beteende som gör att du inte lever som du, och du kommer också få en djupare förståelse för dig själv och hur livet fungerar.

 

 

Kursinformation

 

Kursen består av sammanlagt 4 kurstillfällen. En kurs kommer gå på söndagar med start 19 februari. En kurs kommer gå på måndagar med start 20 februari.

Vi ses online söndagar mellan klockan 9:00 – 11:00 eller måndagar 17:15-19:15.  

Vid varje tillfälle så kommer vi att ha cirka 30 minuter teori och 90 minuter praktik med Movement Medicine, och ibland även andningsövningar och meditation. 

Inga förkunskaper behövs.


Priset för hela kursen är 7400 Kronor. Moms tillkommer för företag.


Förberedelse

När du har anmält dig till kursen kommer vi att skicka vår egenutvecklade Fascia Roller och vår Focus stick till dig, de ingår i kursens avgift och är två av de viktigaste verktygen i vår praktik.

Ordinarie pris för detta introduktionspaket är 1095: -

 

Fascia Rollern är en vidareutveckling av en så kallad ” foam roller.

Men istället för att vara mjuk så är Fascia Rollern hård då ytan består av naturligt hampa-rep som är hårt lindat runt en kärna av trä, ett riktigt hantverk.

 

Utöver dessa två redskap behöver du investera i en så kallad ”Slam ball” som väger cirka 10–20 kilo.

 

Exempel på var dessa redskap kan köpas:

www.kraftmark.se eller www.hefitness.se   

Det finns även andra aktörer som säljer dessa produkter.

Reborn by Sandra & The Morlors erbjuder regelbundet längre och kortare utbilningar inom självtranformation, där

Movement Medicine (praktisk rörelsepsykologi-beteendeterapi) är huvudinslag men där många andra ämnen ingår som Ayurveda.


Med Movment Medicin, praktiskt rörelsepsykologi blir du medveten om vilka beteendemönster du har, och du får lära dig både i teori och praktisk, hur du bryter negativa ohälsosamma och svaga beteenden som hindrar dig och din framgång i livet.


Med hjälp av Johannas vägledning och praktik kommer du att transformera om dessa beteenden och istället skapa hälsosamma, starka och naturliga beteenden. Det räcker med andra ord inte att vara medveten i hjärnan vad som är negativt, man måste också omsätta teorin i praktiken, vilket alltid görs i den fysiska kroppen.


Fysisk kontroll innebär god självledarskap och det är det viktigaste och mest avgörande för att du ska leva ditt unika liv framgångsrikt.

Den praktiska rörelsepsykologin kommer också att påskynda både den fysiska, emotionella och mentala läkningen.


Ett annat essentiellt resultat av Movement Medicine är att skapa integritet i dig själv. Det innebär i förläningen att du lär dig att klippa osunda beroende relationer , om du har det i ditt liv och istället lär dig att skapa hälosamma.


Movement Medicine bygger på den gamla Österländska medicinen, fem elementen, som behöver att balanseras och integreras för att vi ska kunna utveckla hälsa mentalt, fysiskt och själsligt.   

Syftet med denna utbildning är att skapa ett självmedvetande och hur du kan lära dig att observera och förstå hur olika grundbeteenden påverkar dig som individ, och hur dessa påverkar dig i förhållande till andra, och omvänt.

För att kunna förändra ditt liv, måste man första bli medveten om sina och andras beteenden. Det är först när man blivit medveten om detta som man kan påbörja arbetet med att skapa varaktiga förändringar.

 

För mer information och anmälan, vänligen fyll i en intresseanmälan!

Inga förkunskaper behövs.


 • Utöver min mottagning i Göteborg så tar jag även emot klienter i Stockholm på Tegnérgatan 37. För bokning och frågor vänligen kontakta mig via kontaktformuläret.


 • Från och med 1 september 2022 flyttade jag min verksamhet i Göteborg till lokalen mitt emot på Hedåsgatan 13 istället för tidigare Hedåsgatan 14.                                          Alla klienter nya som gamla är varmt välkomna till Hedåsgatan 13. 


 • Nästa startdatum för vår Utbildning i självtransformation startar den 19 & 20 februari 2023 och hålls av mig och Johanna Morlor
 • Har du länge försökt att förändra din kropp med aldrig lyckats med varaktig förändring?
 • Har du återkommande fysiska symtom eller kronisk värk, som du inte blir av med?
 • Samlar du lätt på dig vatten i kroppen och har svårt att bli av med det?
 • Känner du att du behöver hjälp att bryta dina negativa beteendemönster, men vet inte hur du ska gå till väga?
 • Lever du i en destruktiv relation, eller har du människor runt dig med destruktiva beteende, och vet inte hur du ska hantera situationen?
 • Möter du ständigt motgångar i livet, och förstår inte varför?
 • Känner du att ditt förflutna tynger dig för mycket, att du inte kommer vidare i livet på rätt sätt?

Då är denna utbildning rätt för dig!